Samenvatting van onze reis met zuster Rachel naar Rwanda.

Na een week van schikken en herschikken, wegen en herwegen werden op vrijdag 16/05 de valiezen en handbagage gesloten met een gezamenlijk gewicht van 204 kg. allerhande bagage, kledij, eetwaren, medische apparatuur, chocolade, snoepjes en nog zoveel meer, alles werd ingeladen opdat we op zaterdag morgen onmiddellijk zouden kunnen vertrekken.

Zaterdag 17/05
Na een korte nachtrust, vroeg uit de veren, startte ons reis naar Zaventem om 07.00 uur.
Rond 8.00 uur was de bagage reeds ingecheckt.
Toen trokken we naar de assistentedienst die ons door de luchthaven via de handbagage controle tot aan de controlepost van de niet Schengen landen loodste. Na een stevig ontbijt en de grenscontrole op weg naar het vliegtuig.
Om 10.45 uur begon de lange reis naar Rwanda.

De landing in Kigali vond plaats rond 18.50 uur, we werden opgewacht door de assistentedienst die ons vlot door de grenscontrole hielp, we werden door die mensen ook bijgestaan bij het ophalen van de bagage.
De douane beambten waren zeer vriendelijk, we hebben maar een valies moeten openmaken. Na de uitleg over het doel van onze reis en de 204 kilo bagage die we mee hadden mochten we de valies sluiten, zonder verdere controle.

Een grote delegatie Rwandese Zusters en zuster Maria waren op de luchthaven om ons te verwelkomen met zang, dans en bloemen.
Inladen van de bagage in de door ons gehuurde 4 x 4 Toyota met chauffeur en dan in colonne naar ons eerste overnachtingsplaats in Kicukiro (Kigali).
Op deze plaats een zeer warm onthaal eveneens met dans en zang, uitladen van de bagage en de slaapplaatsen verkennen.
We mochten genieten van een rijke maaltijd, daarna zochten we onze slaapplaats op.

Zondag 18/05
Na een stevig ontbijt gingen we naar een kinderviering, de kerk was afgelaten vol.
In de namiddag bezochten we de nieuwe communiteit in Kabeza.
Overnachting in Kicukiro.

Maandag 19/05
Aanmelden op de Belgische ambassade.
Bezoek aan de Procure waar we onthaald werden met dans en zang met nadien een heerlijke maaltijd. Na het dessert werden geschenken uitgewisseld. Na een korte rustpauze vertrokken we naar Solidarité Nouvelle, bijhuis van Solidarité Transport dat door mij bestuurd wordt in België.
Overnachting in Kicukiro.

Dinsdag 20/05
In de morgen bezoek aan de aartsbisschop Thaddée in Kigali, hier moesten we door zwaar bewaakte straten en moesten we de doorgang aan het leger vragen, want we begaven ons in de omgeving van het presidentieel verblijf.
Na een aangenaam onderhoud vergezelde de aartsbisschop ons tot aan ons voertuig.

Nu op weg naar Shyrongi, een meisjes internaat opgericht door zuster Rachel, daar aangekomen kregen we een warm onthaal.
Na een maaltijd werden we op dans en zang onthaald door een delegatie van de meisjes en werden er geschenken uitgewisseld.
Bezoek aan het internaat, de school en schoolomgeving dit alles in een kraaknette toestand.

Overnachting in Kicukiro.

Woensdag 21/05
Bezoek aan het noviciaat van Mbazi, waar 11 novicen een opleiding krijgen. Na een feestelijk onthaal, een lekkere maaltijd uitwisselen van geschenken, werd de reis verder gezet naar Muganza via zeer slechte aarde wegen.

Aangekomen aan het gehandicapten centrum van Muganza werden we opgewacht door de arme plaatselijke bevolking die ons verwelkomde met dans en liederen.
In het centrum zelf werden we eveneens onthaald door de kinderen met dans en zang, nadien was er een delegatie van de coöperatieve van de kippenkwekerij die we daar opgericht hebben met een twintigtal landbouwsters die ons kwamen bedanken dat hun zaak goed draait en we kregen elk een korfje met een twintigtal eieren in. De opstart van deze kippenkwekerij was mogelijk dank zij de milde steun van de Lions van het Kasteel van Gaasbeek.
Overnachting in Muganza onder de wollen dekens, want ‘s nachts kan het daar koud zijn.

Donderdag 22/05
Bezoek van het centrum en de communauteit van Muganza.
Bezoek van de installatie voor opvang van water, die kon gerealiseerd worden dankzij de steun van Kiwanis Beersel.
Overnachting in Muganza.

Vrijdag 23/05
Na een stevig ontbijt en uitwisseling van geschenken werd de reis verder gezet naar Kitabi. Onderweg werd de reis onderbroken om een bezoek te brengen aan Kibeho, bedevaartplaats waar Maria in 1988 verscheen aan 3 leerlingen in hun slaapzaal. Een van deze kinderen leeft en woont naast de verschijningsplaats.

De reis werd verder gezet naar het gehandicapten centrum van Kitabi waar we onthaald werden door de arme kinderen uit dit dorp, zoals dat bij de bevolking past met zang en dans.
Deze plaats bezochten we reeds in 2011 en we waren aangenaam verrast dat de kinderen op een paar na niet meer in versleten lompen liepen maar in klederen gemaakt en geschonken door het atelier van Huizingen.

Na het avondmaal kropen we onder de wollen dekens want in het bos is het ‘s nachts zeer koud

Zaterdag 24/05
Bezoek aan de nieuwe keuken van het gehandicaptencentrum en het eerste kleine kippenproject dat we konden opstarten dankzij de opbrengst van onze Rwandadagen en de vele milde schenkers.

Nadien bezochten we het gehandicapten centrum waar we het personeel zagen werken met de kinderen. De valide kinderen van het dorp waren ook aanwezig en begonnen nogmaals te dansen, na hun optreden deelden we 200 hard gekookte eieren uit.
Dankzij een inzamelactie in de parochiekerk Don Bosco van Buizingen konden we ook knuffelbeestjes aan de gehandicapte kinderen uitdelen, die met hun glimlach de schenkers danken.
Na een goede maaltijd werden wederzijds geschenken uitgewisseld.
Nadien onder de dekens.

Zondag 25/05
Na het ontbijt naar de nieuwe kerk van Kitabi waar we feestelijk onthaald werden door een overvolle kerk.
Na de mis werden door de priester, de voorzitter van de parochiegemeenschap dankbetuigingen uitgesproken waarop zuster Rachel “Mère Laurentine” in een perfecte plaatselijke taal (Kinyarwanda) haar antwoord gaf en dit werd beantwoord met een warm applaus, gevolgd door zang en dans.

Na het middagmaal werd de bagage weer ingeladen en de reis naar Nyamasheke aangevat.
Bij onze aankomst in Nyamasheke werden we feestelijke ingehaald en reden we tussen erehagen gevormd door de meisjes en de leerkrachten van de secondaire school.

Het eindpunt was het klooster waar de zusters ons stonden op te wachten, maar we trokken onmiddellijk door naar de boerderij, waar het personeel ons allemaal vergastte op liederen en dans om hun blijdschap te tonen met de terugkeer van hun “Mère Laurentine”.
Nadien terug naar het klooster waar de keukenpiet zijn best had gedaan om ons te verwelkomen.

Maandag 26/05
Na het ontbijt vertrokken naar we voor een bezoek aan de heropgebouwde school van Shangi; deze school werd volledig vernield door de aardbeving van 2008, gelukkig vielen er toen geen slachtoffers.

Bij aankomst in deze school waren er ook erehagen gemaakt door de meisjes. We werden ontvangen in de polyvalente zaal van de school en werden er vergast op een prachtig eerbetoon, gebracht door de kinderen en de leerkrachten. Zuster Rachel gaf een prachtig discours naar de leerlingen toe in een perfect Kinyarwanda, de leerlingen vonden dit zeer leuk.
Nadien werden we rond geleid langs de schoolgebouwen en het internaat.
We kregen ook een heerlijke maaltijd aangeboden met nadien een uitwisseling van geschenken.
Na een korte rustpauze ontvangst bij de priesters van de parochie om af te sluiten met een bezoek aan de kerk.

Dinsdag 27/05
Vandaag staat een bezoek aan Mibilizi op het programma.
Mibilizi is de eerste vestiging van de zusters van St Franciscus in Rwanda. Dit was in het jaar 1936.
Na een moeilijke rit over bar slechte wegen werden we feestelijk ontvangen door de zusters van deze communauteit. Na de begroeting en de traditionele verfrissing namen we plaats aan tafel voor een heerlijke maaltijd. Als dessert werd de cake aangesneden. Deze cake wordt nog steeds gebakken volgens het recept door zuster Rachel aangeleerd 60 jaar geleden en nog overal gebakken met plaatselijke ingrediënten.
Na de uitwisseling van de wederzijdse geschenken, kregen we een rondleiding en konden we bekijken wat hoogdringend zou moeten verwezenlijkt worden.

Nadien namen we afscheid van de zusters onder grote belangstelling van de schoolkinderen en reden terug naar Nyamasheke.
In Nyamasheke waren reeds een groot aantal mensen die de zuster wilde ontmoeten, de gesprekken gingen door tot aan het avondmaal.

Woensdag 28/05
Er werd een rustdag ingelast.

Donderdag 29/05
Er waren nog ontmoetingen gepland, dus bleven we in Nyamasheke.

Vrijdag 30/05
Deze dag was voorzien als rustdag maar de ontmoetingen met het volk namen niet af.

Zaterdag 31/05
Vandaag was het hoogdag in Nymasheke.
De communauteit van Nyamasheke had een dankfeest gepland ter ere van zuster Rachel voor haar werk sinds 1954 in Rwanda; waarvan zij toch een groot deel in Nyamasheke heeft doorgebracht. Zij heeft hier in de brousse een klooster opgericht alsook een secundaire school en haar laatste realisatie was een modelboerderij. De oprichting van deze boerderij was mogelijk dankzij de financiële middelen die de Vriendenkring ter beschikking stelde.

Het feest begon met een dankmis opgedragen in de polyvalente zaal van de school en werd voorgegaan door 15 priesters, namelijk een priester van elke communauteit verspreid over gans Rwanda. Van elke communauteit over gans Rwanda waren de zusters aanwezig,
Na de mis terug naar het klooster om een verfrissing te gebruiken en de organisatoren de gelegenheid te geven om alles in gereedheid te brengen om een hulde aan zuster te brengen in dezelfde zaal. Wij moesten plaats nemen aan de eretafel tezamen met zuster Rachel en de verantwoordelijken van de Rwandese congregatie.
Bij de hulde werden taferelen opgevoerd die een betekenis gehad hebben tijdens al die jaren van zuster Rachel in Rwanda. De notabelen van het dorp kwamen ook aan het woord.

Tijdens deze hulde werden ook telkenmale geschenken overhandigd met een aanknopingspunt naar de opvoering.
Nadien mochten we genieten van een heerlijke maaltijd. Dit werd afgesloten met een vreugdedans en de genodigden bleven nog lang napraten om nadien per taxi (brommer) en zeer veel te voet naar huis te keren.

Zondag 01/06
Deze dag werd gebruikt om na te praten over de activiteiten maar ook om nog mensen te woord te staan en een planning te maken voor de komende week.

Er was een heugelijke gebeurtenis op de boerderij namelijk de geboorte van een kalfje van 35 kg.
De arbeiders van de boerderij hadden de naam gekozen “Lauréette” afkorting Laurentine René Josette.

Maandag 02/06
Na een goede nachtrust en een lekker ontbijt vertrokken we naar Mushaka.
Mushaka is gelegen in zeer arme streek, waar de zusters een school en een gezondheidscentrum besturen.

Zoals overal kregen we een feestelijk onthaal en een plaatselijke verfrissing aangeboden. Nadien rondleiding in het gezondheidscentrum, waar we zagen dat met beperkte middelen goede resultaten behaald worden.
We kregen ook een rondleiding in het klooster waar de goede en minder goede dingen alsook de noden aanbod kwamen. We hadden ook plezier met een kleine jongen van 5 jaar (François d’Assise) gevonden door de zusters in een bananenplantage als pasgeborene van 1 dag en die nu door de zuster opgevoed wordt.

Na dit alles mochten we plaats nemen aan een goed gevulde tafel met nadien uitwisseling van geschenken. Dit alles werd afgesloten met dans en liederen.
We werden uitgewuifd door heel veel volk en vertrokken terug naar Nyamasheke.

Dinsdag 03/06

Na het ontbijt op reis naar Rusizi. Zoals dat in dit land gebruikelijk is werden we hier ook ontvangen met dans en liederen. Na een verfrissing brachten we een bezoek aan het gehandicaptencentrum waar de zusters bijna mirakelen doen, nadien werden we in het gezondheidscentrum ontvangen waar hier ook met de beperkte middelen veel sukkelaars geholpen worden. Na deze rondleiding werd de bagage naar onze slaapgelegenheid gebracht, kleine villa gebouwd door de kolonialen van toen en aangekocht door de zusters met hulp van de Vriendenkring.

Na de installatie en een verfrissing werden we onthaald met een heerlijk avondmaal met nadien uitwisseling van geschenken, gepaard gaand met dans en liederen. Na dit alles zochten we onze slaapgelegenheid op voor een verkwikkende nachtrust.

Woensdag 04/06
Na een heerlijk ontbijt waren er ook ontmoetingen met plaatselijke notabelen gepland.

Nadien vertrokken we naar Cyangugu waar we ontvangen werden op het “generalaat” door de huidige algemene overste van de Rwandese congregatie. Dit is ook een huis van een vroegere koloniaal recent aangekocht door de congregatie.
Hier werden we ook feestelijk ontvangen om nadien aan te schuiven aan tafel met een heerlijke maaltijd. Deze maaltijd werd afgesloten met dans en liederen. Na een verkwikkende rustpauze vertrokken we terug naar Nyamasheke.

Donderdag 05/06 en Vrijdag 06/06
Verblijf in Nyamasheke met ontmoetingen van mensen uit alle lagen van de bevolking

Zaterdag 07/06
Na een stevig ontbijt werd de bagage ingeladen en de reis naar Kicukiro aangevat.
Bij het verlaten van Nyamasheke werden we uitgewuifd door de schoolkinderen die hadden een erehaag gemaakt en onder veel lofgezang verlieten we Mataba aan de oevers van het Kivumeer. Boven in het dorp overal waar we voorbij reden werd er gewuifd en gezongen.

Na ongeveer 2 uur in de bos te hebben gereden deden we een tussenstop in Kitabi waar we vergast werden op een heerlijk middagmaal, na een korte rustperiode vertrokken we voor een nog 4 uur durende reis naar Kicukiro (Kigali).

Toen we in Kicukiro aankwamen werden naar onze slaapgelegenheid gebracht waar de bagage uitgeladen werd en na een welverdiende verfrissing na deze reis, genoten we van een heerlijke maaltijd en dan onder de lakens.

Zondag 08/06
De ganse dag waren er ontmoetingen met mensen die soms vele uren onderweg waren maar toch zuster Rachel nog wilden ontmoeten.
De valiezen werden ook klaargemaakt want het was hier ook schikken en herschikken om al de geschenken zonder breken in België te krijgen

Rond 16.45 uur vertrokken we naar de kathedraal van Kigali om de mis van 17 uur bij te wonen, een fantastische mis die duurde tot 19 uur.

Toen we terug in ons verblijf waren kregen we onverwacht bezoek van oud-leerlingen van zuster Rachel (jaren 1980-1985). Deze vergastten haar op zang en dans alsook op mooie geschenken en bloemen. Herinneringen werden opgehaald en iedereen amuseerde zich, nadien kregen we een heerlijke maaltijd aangeboden samen met de oud-leerlingen.

Na dit gezellig samenzijn werden we opnieuw vergast op dans en zang door de zusters van deze communauteit, ook hier werden geschenken aangeboden. Wij overhandigden ook onze traditionele geschenken. Na deze mooie dag trokken we onder de lakens.

Maandag 09/06
De dag van terugreis was aangebroken de zusters van de verschillende communauteiten van Rwanda stroomden toe om ons te vergezellen naar de luchthaven.
Rond 17.30 uur vertrokken we in colonne naar de luchthaven, waar we uitgewuifd en toegezongen werden door de vele zusters die gelukkig waren met ons bezoek.

We werden ook weeral geholpen door een hulpvaardige dienst om ons vlot door alle controles te loodsen tot bij de instap van het vliegtuig en met 55 minuten vertraging namen we het luchtruim richting Entebbe om via deze tussenstop om 06.03 uur op Belgische bodem te landen.

Dinsdag 10/06
Na de landing opgehaald door de assistentedienst die ons weeral vlot door alle controles hielp. Na het inladen van de bagage reden we tot bij Margriet die ons verwelkomde met een Belgisch ontbijt.

Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *