Fever Liesje, fever Lies Lefever!

Zuster Rachel, Lies Lefever en Herman van Rompuy

Lies Lefever, Herman van Rompuy en Zuster Rachel in gesprek op een Vriendendag

Ongeveer vijf jaar geleden had ik een kort gesprek met Lies. Kort, je werd immers na twee drie woorden al onderbroken door haar commentaar. Je was nog niet helemaal klaar met de vraag waarop je op de duur wel vooraf wist dat er geen antwoord zou komen. Verzet tegen het nogmaals inzoomen op die ellendige put? Het veroordeelde traject van Liesjes moeder?

Met slechts die twee incidenten op haar weg, had het jonge meisje haar wakkere uren al zo vaak gevuld, dat het eerder een marteling werd dan een hulpgebaar. Voor een of ander lid van een plaatselijk steunfonds die het met haar wou hebben over ‘toen’, haalde ze een of ander afleidingsmaneuver boven. Een opmerking waarvan de toedracht helemaal ontging of een wat overdreven welkomstwoord aan iemand van de vrienden… En als het dan toch alweer niet over die kleine sukkel ging die er een vreemd soort zicht aan overhield, beheerste ze alle trucjes. Ze heeft er zich, ondanks alles, een imago mee opgebouwd dat haar toeliet om een lied en een dans te brengen. De spelleider van ‘Blokken’ kan een boek vullen met voorvallen en spontane, onverwachte uitspraken. En zo was ze! Wanneer Lies op het scherm gevraagd werd om deel te nemen aan een woordenspel genre ‘Blokken’ was het voor de spelleider niet gemakkelijk om haar in het gareel te houden. Enkele dagen na haar plotse overlijden had ik hetzelfde gevoelen. Het leek me alsof Lies haar ideeën amper op een rijtje kon zetten, er als een ‘Miss Speedy’ commentaar bij gaf al was het met een kortverhaal waarop zij noten afschoot.

Ze hunkerde ongetwijfeld naar een toegestoken hand die de hare krampachtig wou bereiken om verder onheil te voorkomen. Haar onverzettelijkheid houdt ze spontaan ten dienste.

Dankzij alle toevluchthulp kreeg Lies de kracht om niet verder om te zien, met haar ziel en onvolmaakt lichaam haar weg te gaan, soms zelfs met een weinig uitdaging in haar vermeende ogen. Haar natte oogleden onderstrepen haar overtuiging. Ze is alzo compleet.

Haar glimlach zal lang in de werkkamer toezicht krijgen, zelfs daarmee is ze ons te vlug af.

Een wil om te leven met deels een droomwereld achter haar oogleden, een moeder die ons ondanks zware bekommernissen en miserie haar kinderen laat lachen,

met fever, liefste Lies, met fever !

H. Partous

2 reacties

Erelid Lies Lefever overleden

Doodsbrief Lies Lefever

Een reactie plaatsen

Samen voor Rwanda op 28 oktober 2017 v.a. 16 uur

Zuster RachelVriendenkring van zuster
Rachel De Baerdemaeker
Demeurslaan 94
1654 Huizingen
Tel: 02/356 61 51
Bankrek: BE52 3630 0254 8009
www.vriendenkring-zuster-rachel.be

 

Huizingen, 12 september 2017.

Beste familieleden en vrienden,

Zuster Rachel heeft haar ganse kloosterleven met een grenzeloze inzet bijgedragen tot het algemene welzijn van de Rwandese bevolking. Onze Vriendenkring heeft haar de belofte gedaan haar werk in Rwanda voort te steunen.

Om die steun te realiseren, organiseert de Vriendenkring op zaterdag 28 oktober 2017 om 16.00 uur een gezellig “Samen voor Rwanda”-etentje in de foyer van cultuurcentrum de Meent, Gemeenveldstraat, 34 te Alsemberg, met het volgende aanbod :

Aperitief

Rundscarpaccio – parmezaanschilfers

Varkensmignonette – Blackwell saus – boontjes – krielaardappelen

Crème brûlée

Na dit etentje, is er in de concertzaal van de Meent een optreden van de groep LOBSTAR voorzien met een programma dat door jong en oud gesmaakt kan worden.

Je wil deze avond niet missen? Hoe inschrijven? Hoe dan ook uw betaling moet geregistreerd zijn voor 22.10.2017.

• Via cc de Meent, zowel voor het etentje als voor het spektakel of enkel het spektakel : de betaling gebeurt via cc de Meent.
• Via de Vriendenkring uitsluitend voor het etentje. Uw betaling op rekening nr BE52 3630 0254 8009 met vermelding van het aantal volwassenen/kinderen geldt als inschrijving.

De prijs voor het etentje bedraagt 30 € voor volwassenen, 15 € voor kinderen tot 12 jaar.
De prijs voor het optreden bedraagt 12 €.

Na het dessert worden naar goede gewoonte, tombolalotjes aangeboden en zoals altijd is er een overvloed aan prijzen.

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar onze werking in Rwanda. In samenwerking met de zusters, wil de vriendenkring volgende projecten dringend realiseren :

– Verdere verwijdering asbest dak van slaapzaal 650 internen meisjesschool Nyamasheke
– Uitbreiding gehandicaptencentrum in Muganza
– Wateropvang in Kitabi
– Opvolging en instandhouding van de bestaande projekten.

Zoals steeds, kan u de vordering van de werken volgen op deze website.

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten om er “SAMEN VOOR RWANDA” een hartverwarmende avond van te maken. Indien u toch niet aanwezig kan zijn, wordt een bijdrage storten ten voordele van onze projecten met erkentelijkheid en dank aangenomen.

Met vriendelijke en dankbare groeten,

Lucia Craemers
Secretaris

René Onkelinx
Voorzitter

Een reactie plaatsen

Uitnodiging – Invitation

Beste Familie, Vrienden en kennissen van Zuster Rachel De Baerdemaeker (Moeder Laurentine),

Op 18/03/2017 om 14 uur in de kerk van Sint-Jozef te Anderlecht hebben de Alumni, vrienden en partners in de verschillende werken in Rwanda het genoegen u uit te nodigen voor een eucharistieviering ter herinnering aan Zuster Rachel De Baerdemaeker (Moeder Laurentine).
U bent allemaal uitgenodigd voor deze dankzegging. Een gelegenheid om haar te herinneren en onze erkenning van haar grootmoedig werk voor het Rwandese volk.

De ceremonie zal afgerond worden door een moment van samenzijn.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met één van de onderstaande personen:

Chère famille, chers amis et connaissances de Mère Laurentine Maria,

En date du 18/03/2017 à 14 heures à l’Eglise Saint Joseph d’Anderlecht, une messe en sa mémoire sera animée par ses anciennes élèves, ses amis et partenaires dans ses différentes oeuvres au Rwanda.
Nous sommes tous conviés à cette action de grâce, une occasion de mémoire en sa faveur et de reconnaissance de ses oeuvres magnanimes en faveur du peuple rwandais.

La cérémonie sera clôturée par un moment de partage.

Contacts:

Espérancie M. 0486367616
Jean B.S. 0486059137
Jeanne K. 0473492094
Thérèsie 0498713062
Rosine M 0479783705
Béata U. 0483007237
Klarice N. 0484431964
Chantal U. 0474435862
P. Joyeuse H. 0497689350
René 0475272215

Kerken in VlaanderenSint-Jozefskerk (bij het Rad) – Eglise Saint Joseph (à la Roue)

1 reactie